Donate to Anh Chi Em

banner

English below

Cảm ơn bạn vì đã quyết định trở thành một phần của cộng đồng Anh Chị Em để những hỗ trợ ngoài chương trình sẵn có của saigonchildren có thể diễn ra, và diễn ra một cách kịp thời.

Tất cả đóng góp vào quỹ Anh Chị Em sẽ được dùng để hỗ trợ những trường hợp khẩn cấp nhất, đó có thể là hỗ trợ y tế khẩn cấp, nhu yếu phẩm, hay hỗ trợ khẩn cấp cho bất cứ tình huống nào xảy ra với trẻ thụ hưởng của chúng tôi hay người chăm sóc trực tiếp của trẻ.

Từ bây giờ, những đồng bạn đóng góp sẽ được tăng thêm sức nặng, đảm bảo rằng trẻ nhận được sự giúp đỡ khi chúng cần được giúp đỡ nhất.

Lưu ý: Vui lòng đọc và tuân thủ Chính sách Bảo mật và Giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trước khi quyên góp.

--

Thank you for being part of the Anh Chị Em community, enabling support beyond our around-the-year programs to happen in a timely manner.

All donations to the Anh Chị Em fund will be used for the most urgent cases as they arise, whether it's providing urgent medical assistance, essential supplies, or any unforeseen circumstances happening to our beneficiaries or their primary caregivers.

From now on, the impact of your contributions will be further enhanced, playing a crucial role in ensuring that these children receive the help they need when they need it the most.

Note: Please read and comply with our Privacy Policy and Legal Disclaimer before making a donation.

×

Share this page

facebooktwitteremail

Share link